CLASSES ONLINE DE CIÈNCIES

Publica tu anuncio (gratis)

CLASSES ONLINE DE CIÈNCIES

CLASSES ONLINE DE CIÈNCIES

Llicenciat en Químiques amb 20 anys d´experiència en instituts i 25 en classes particulars, dóna classes de física, química i matemàtiques de 1r i 2n de Batxillerat i primers cursos de graus de ciències.

1. Els pagaments es realitzaran per Bizum al mateix nombre de telèfon de l´anunci.

2. Si vols reservar unes estones fixes de cada setmana, es cobra tot el mes per adelantat el dia 1. Si vols fer classe sense fer reserva, es paga cada classe 15 minuts abans del dia i l´hora en què s´ha quedat setmanalment.

3. Treballo bàsicament amb G-Suite (Google Drive, Classroom, etc ...) : tindràs una carpeta compartida amb mi on bescanviarem el material de les classes (pdf´s, vídeos, etc ...).

4. Les classes es poden enregistrar en vídeo a petició de l´alumna/e per poder repassar-les tantes vegades com sigui necessari.

5. Es poden realitzar tutorials a petició de l´alumna/e sobre aspectes que li representin especial dificultat. Es cobraran segons durada amb la mateixa tarifa que les classes. Es poden fer classes grupals, però amb la mateixa tarifa l´avantatge serà en què duraran 90 minuts enlloc de 60.

6. Segons disponibilitat, es poden fer classes en hores intempestives, dies de festa i demés, per atendre a exàmens endarrerits, recuperacions, etc .... La tarifa normal (20 Euros / h per a batxillerat i 25 Euros / h per a universitat) es veurà augmentada en 5 Euros / h (quedant en 25 i 30, respectivament).

7. Es prega tenir penjat a la carpeta compartida el material que s´haurà de treballar a la classe amb un mínim de 24 h d´antelació, ja que, per garantir que l´estona de classe s´aprofiti al 100%..., s´han de tenir preparades captures de pantalla dels enunciats dels exercicis, per inserir-los en la pissarra digital de la classe el més ràpidament i àgilment possible.

8. No es fan treballs de recerca o similars, però sí que es pot aconsellar.

9. A petició de l´alumna/e, es pot explicar el funcionament, a grans trets, de programari útil per a ciències, com Geogebra, Algebrator, Symbolab o els editors d´equacions per poder fer exercicis numèrics amb el processador de textos.

10. Normalment, la videoconferència de la classe es realitzarà per Jitsi, Microsoft Teams, o Google Meet, que són les opcions que permeten fer una videoconferència gratuïta sense límit de temps. Potser més endavant es podrà optar a fer-la amb Zoom (que a data d´avui seria la millor opció si no fos per les limitacions que té l´opció gratuïta).

Es recomana concertar una entrevista prèvia de 30 minuts perquè l´alumna/e o els pares puguin veure com es pot desenvolupar una classe online. Molts usuaris es van endur un mal record de videoconferències fetes durant la pandèmia en condicions precàries. Però les coses han evolucionat molt des d´aleshores i actualment les coses funcionen molt millor.


classes+online+ciències+castellar+n´hug+224325+002

clases particulares clases de repaso clases particulares primária clases particulares ESO clases particulares bachillerato clases
castellar de n´hug
€ 20-25 euros / h
Ref. 224325
25 / 07Denuncia este anuncio